Xin Chào: | Bạn Có: NẠP TIỀN

* Lưu ý: Mục này là lịch sử thống kê giao dịch Nạp Tiền Và Trừ Tiền. Nếu xem trạng thái đơn hàng mình đã mua (ví dụ: tăng like,tăng share...) đã chạy chưa, chạy được bao nhiêu rồi, có lỗi gì không thì vào lại mục bạn đặt mua cái đó xem ở bảng Quản Lý Đơn tại đó

LỊCH SỬ GIAO DỊCH

 (Trên điện thoại quay ngang màn hình xem chi tiết dễ dàng 6 cột)

   Hiển Thị Kết quả mới nhất
Loại  Mã Thẻ hoặc ID Mua Số lượng Thành Tiền  Thời gian Tiền còn lại