Xin Chào: | Bạn Có: NẠP TIỀN

* Lưu ý: Mục này là lịch sử thống kê giao dịch Nạp Tiền Và Trừ Tiền. Nếu xem trạng thái đơn hàng mình đã mua (ví dụ: tăng like,tăng share...) đã chạy chưa, chạy được bao nhiêu rồi, có lỗi gì không thì vào lại mục bạn đặt mua cái đó xem ở bảng Quản Lý Đơn tại đó

LỊCH SỬ GIAO DỊCH

 (Trên điện thoại quay ngang màn hình xem chi tiết dễ dàng 6 cột)

   Hiển Thị Kết quả mới nhất
Loại  Mã Thẻ hoặc ID Mua Số lượng Thành Tiền  Thời gian Tiền còn lại
712390373869721
22/07/2021 - 10:25:20
11/09/2020 - 23:39:09
11/09/2020 - 23:39:07
11/09/2020 - 23:39:04
11/09/2020 - 23:37:12
11/09/2020 - 23:37:12
11/09/2020 - 23:37:12
23/03/2020 - 13:25:58
100012026534602
31/12/2019 - 09:05:09
ChayLikeThang
2481604155424439
50
26/12/2019 - 17:15:17