Xin Chào: | Bạn Có: NẠP TIỀN

* Lưu ý: Mục này là lịch sử thống kê giao dịch Nạp Tiền Và Trừ Tiền. Nếu xem trạng thái đơn hàng mình đã mua (ví dụ: tăng like,tăng share...) đã chạy chưa, chạy được bao nhiêu rồi, có lỗi gì không thì vào lại mục bạn đặt mua cái đó xem ở bảng Quản Lý Đơn tại đó

LỊCH SỬ GIAO DỊCH

 (Trên điện thoại quay ngang màn hình xem chi tiết dễ dàng 6 cột)

   Hiển Thị Kết quả mới nhất
Loại  Mã Thẻ hoặc ID Mua Số lượng Thành Tiền  Thời gian Tiền còn lại
100072731120586
10/08/2022 - 17:36:12
108664438381729
10/08/2022 - 17:35:07
2093994247378027
10/08/2022 - 17:34:06
1069868159695768
10/08/2022 - 17:32:07
100004042982461
10/08/2022 - 17:30:24
104705892087311
10/08/2022 - 17:28:12
100006501873689
10/08/2022 - 17:26:07
108664438381729
10/08/2022 - 17:25:13
101406056001053
10/08/2022 - 17:24:17
100009462826303
10/08/2022 - 17:22:11