HỆ THỐNG TĂNG LIKE


Cảm xúc:
Tốc độ like:

Giá mỗi 100 like = 5.000đ (Giá tạm thời)
(Tăng Like, Cảm xúc cho bài viết, post, ảnh, video... trên trang cá nhân hoặc Fanpage)

LƯU Ý: (Cập nhật ngày 16/03/2019) Hệ thống tăng like đang hoạt động tốt, 100% like việt thực. Hiện tại chúng tôi đã áp dụng những phương pháp tiên tiến nhất và tốt nhất, tăng dư like cho quý khách để hạn chế tối đa khả năng tụt like. Hiện tại hệ thống có thể tăng được tới 20.000like/post.

Bằng việc mua like bạn đã đồng ý với Điều khoản & chính sách của chúng tôi

Nhật ký Bạn Mua Like

Link/ID Mua Like
số like gốc/
Số like sau chạy
số like mua/
Cảm xúc
số like đã chạy/
Tốc độ
thời gian
Trạng Thái